Jak prowadzić biznes z partnerem – 10 porad

Przed napisaniem tego artykułu sprawdziliśmy, co pisze się w internecie na temat relacji partnerskich. Znaleźliśmy wszystko: jak podpisywać dokumenty, jak podzielić obszary odpowiedzialności i gdzie sprawdzić, czy partner nie ma długów lub spraw sądowych. Jednak nie znaleźliśmy żadnych porad na temat najważniejszego.

Ten artykuł dotyczy tego, jak stworzyć tandem z biznesowym partnerem – takie relacje, w których ludzie mają pewność siebie nawzajem i są oddani jednemu dużemu celowi. To jest właśnie najważniejsze.

Kontekst: dlaczego przedsiębiorcy decydują się na partnerskie relacje

Cześć! Najpierw chciałbym powiedzieć, jak ja ogólnie rozumiem pojęcie partnerstwa i jak na nie patrzę. To ważne, ponieważ dla niektórych przedsiębiorców partnerstwo to tylko sposób na pozyskanie inwestycji, a ja mam inne spojrzenie.

Dla mnie partnerstwo to niezbędny warunek budowy poważnego biznesu. Wierzę, że przedsiębiorstwa “na wieczność” nie można zbudować samodzielnie, ale w tandemie jest to już bardziej realne. A tandemów może być kilka: między właścicielami a kadrami kierowniczymi, kadrami kierowniczymi a kluczowymi pracownikami i tak dalej.

Z partnerem można nie tylko dzielić odpowiedzialność za wyniki finansowe firmy, ale również omawiać różne tematy, dzielić się obawami i marzeniami. Partnerstwo nie zostawia miejsca na samotność. Często właściciele czują się samotni, ponieważ muszą zachować pozory przed pracownikami – nie mogą podzielić się z nimi wszystkim. Ale z partnerem można.

Podoba mi się powiedzenie “Omówić z partnerem” – czyli opowiedzieć o swoim pomyśle i otrzymać feedback, który poszerza i uzupełnia obraz świata.

“W zdrowym partnerstwie, cokolwiek robisz, 1 + 1 = 11”

Dotyczy to wszystkiego: od pomysłów do pieniędzy. Kompensując słabe strony drugiej osoby i wzmacniając mocne, partnerzy tworzą tandem – zespół, w którym dwie osoby działają zgranie. W tandemie są w stanie osiągnąć to, czego samodzielnie nie da się osiągnąć.

Poniżej znajduje się dziesięć wskazówek, jak budować relacje z partnerem biznesowym, aby uniknąć konfliktów i efektywnie współpracować. Wszystkie subiektywne, ale szczere. Zaczynamy.

1. Szanuj osiągnięcia partnera

Często partnerzy się rozstają, ponieważ jeden z nich nie docenia wkładu drugiego. Wydaje im się, że na nich spoczywa większa odpowiedzialność, większe zadania, a partner po prostu dołączył i korzysta z dywidendy.

Tak się dzieje, ponieważ ludzie mają tendencję do bagatelizowania tego, co łatwo osiągają sami, pracownicy lub partnerzy. Ale “łatwe” nie jest tym samym, co “bez wysiłku”. Dlatego warto zadać sobie pytanie: “W czym jest silny mój partner, jakie ma supermoce?”

2. Potwierdź, że jest świetny

Jeśli zauważysz, że twój partner zrobił coś wspaniałego – na przykład przyciągnął inwestora, zmotywował zespół, podjął udane decyzje zarządcze – powiedz mu o tym. Podejdź i powiedz to wprost swojemu partnerowi: “Jesteś niesamowity!”

To ważne, ponieważ przedsiębiorcy podejmują codziennie decyzje, a wszyscy traktują to jako normę. A tak naprawdę każda decyzja i rezultat wymagają wysiłku. Wspaniale, gdy partnerzy zwracają uwagę na sukcesy drugiej osoby – to motywuje.

3. Wybaczaj błędy

Partnerstwo nie składa się z niekończących się zwycięstw i sukcesów. Może się to wydawać oczywiste, ale porażki zdarzają się w każdej firmie, a menedżerowie popełniają błędy w zarządzaniu.

Jeśli twój partner popełnił błąd, nie osądzaj go pochopnie. Lepszym rozwiązaniem jest wypracowanie sposobu, w jaki można pomóc danej osobie poradzić sobie z porażką, naprawić sytuację i zapobiec powtórzeniu się takiej sytuacji w przyszłości.

4. Opieraj się na mocnych stronach drugiej osoby

Wygląda na to, że podział obowiązków z góry to przegrana sytuacja. Albo przynajmniej jest najbardziej prymitywnym ze wszystkich możliwych w partnerstwie. “Ty odpowiadasz za handel, a ja za produkt”.

Ten sztywny podział może sprawdzać się w przypadku niektórych osób, ale moim zdaniem sensowniej jest zacząć od mocnych stron partnerów. Zrozumienie narzędzi sprzedaży, promocji i budowania zespołu to umiejętności, które może opanować każdy pracownik.

Z drugiej strony partnerzy mają cechy charakteru, których nie można nabyć poprzez szkolenie. Na przykład, jeden może być charyzmatycznym liderem i skupiać zespół na celach, podczas gdy drugi może upewnić się, że cele te są osiągane w zaplanowany sposób i że ludzie nie są wypaleni.

5. Kieruj się zasadą “Najlepsze dla partnera”

Ta rada wynika z poprzedniej. Jeśli wiesz, w czym partner jest silny, staraj się nie dawać mu zadań, które będą polegały na wykorzystaniu jego słabych stron.

Przykładowo, jeśli firma musi zbudować dział sprzedaży, a wiesz, że twojemu partnerowi ta praca nie przyniesie energii, a jedynie go wyczerpie – weź na siebie odpowiedzialność.

Ta zasada dotyczy nie tylko biznesu, ale wszystkiego. To świetnie, jeśli partnerzy mogą szczerym sercem życzyć sobie nawzajem wszystkiego najlepszego w szerokim znaczeniu tego słowa: najlepszych relacji rodzinnych, najlepszego domu, samochodu czy wakacji. Wierzę, że taka chęć wiele znaczy w budowaniu biznesu.

6. Porozmawiajcie – o biznesie i nie tylko

To ważne, aby właściciele się komunikowali. Świetnie, jeśli spotykacie się osobiście i możecie po prostu porozmawiać o życiu. Podczas takich rozmów partnerzy tworzą wspólną rzeczywistość: uzupełniają swoje obrazy świata i wzbogacają się wzajemnie pomysłami.

7. Zsynchronizujcie się w kwestii wartości

Nawet żyjąc w tej samej rzeczywistości, partnerzy mogą patrzeć na pewne kwestie inaczej – to normalne. Źle jest jednak jeśli partnerzy różnią się pod względem wyznawanych wartości. Na przykład, jeden buduje biznes dla pieniędzy, a drugi, aby uczynić świat trochę lepszym poprzez swoją pracę. Albo, gdy jeden pracuje dla sławy, a drugi dla ludzi i ich rozwoju.

Z partnerem musicie mieć wspólne podstawowe wartości. Do przykładu, Kamil z Sebastianem mają cztery podstawowe wartości:

1. Produktywność. Oboje są przeciwni pracowaniu dla samej pracy i skupianiu się na osiąganiu rezultatów.

2. Ludzie. W firmie cenią ludzi i uważają, że ich misją jest dawanie im możliwości rozwoju i wzrostu. Patrzą na ludzi jak na kapitał biznesu i najważniejszą wartość.

3. Rozwój. Rozwój jest odziedziczony przez ewolucję. Normalnym stanem biznesu i człowieka jest rozwijanie się, ponieważ wszystko wokół jest dynamiczne i się zmienia. Należy być co najmniej przygotowanym na te zmiany, a w najlepszym przypadku samemu wprowadzać te zmiany.

4. Dążenie do wniesienia wkładu w ten świat. Nasza firma pomaga właścicielom podnosić biznes na wyższy poziom. W tym widzimy globalne korzyści.

Wartości te kształtują się przez długi czas i nie zmieniają się tak łatwo, jak poglądy. Dlatego radzę, aby nie nawiązywać współpracy z tymi, którzy nie podzielają z nami tych podstawowych wartości.

8. Akceptuj, że możesz się mylić w 10%* przypadków

W partnerstwie ważne jest zachowanie myślenia krytycznego. Bez względu na doświadczenie, jakie masz przed rozpoczęciem wspólnego biznesu, pamiętaj, że możesz się mylić w 10% przypadków.

Jeśli pamiętasz o tych “10% błędnych przypadkach”, w sytuacjach spornych zachowasz obiektywizm, spojrzysz na problem z perspektywy partnera i w razie potrzeby zmienisz swoje stanowisko.

Ten zasada elastyczności i otwartości na zmiany pomaga unikać konfliktów i osiągać kompromisy.

* 10% jest liczbą przykładową. Możesz zmienić liczbę na 15, 20 lub 77%. Najważniejsze jest rozważanie możliwości popełnienia błędu.

9. Nie bój się wyrażać swojego niezadowolenia

Najbardziej nieprzyjemne w partnerstwie jest zgadzanie się na pomysł lub decyzję, kiedy wewnątrz masz niezgodę. I jest jeszcze gorzej, jeśli o tym nawet nie mówisz.

Z niezgodnych poglądów rodzi się niezadowolenie, a z niezadowolenia — irytacja. Nawet jeśli formalnie zgodziłeś się na decyzję partnera i dałeś zielone światło, trudno będzie ci szczere wsparcie jego inicjatywy.

Dlatego prosta zasada brzmi: jeśli się nie zgadzasz, mów, dyskutuj i znajdź rozwiązanie, które zadowoli wszystkich.

10. Ufaj

Zanim zaczniecie wspólny biznes, zapytaj siebie: “Czy ufam tej osobie tak, jak sobie?” Jeśli odpowiedź jest twierdząca, śmiało ruszajcie do przodu.

I na koniec → Bonus. Bawcie się dobrze
Jeśli partnerstwo nie sprawia wam przyjemności, to po co to wszystko?