Jak pozyskać pieniądze na swój biznes i zachować 100% udziałów?

Współczesne firmy, które dynamicznie się rozwijają, stale potrzebują finansowania dla rozwoju i skalowania swojej działalności. Niemniej jednak tradycyjne metody pozyskiwania inwestycji, takie jak kredyty lub venture capital, mogą być skomplikowane, niedostępne i mało elastyczne, co czyni je nieidealnym wyborem dla wielu przedsiębiorców.

Revenue Based Financing (RBF) to innowacyjny instrument finansowania, który stanowi alternatywę dla tradycyjnych kredytów i kapitału wysokiego ryzyka. CapitalKO aktywnie wspiera przedsiębiorstwa poprzez dostarczanie tego typu inwestycji, umożliwiając im rozwój i ekspansję. W artykule akcentujemy korzyści wynikające z Revenue Based Financing, przykłady jego skutecznego zastosowania oraz elastyczność tego rozwiązania.

Rozwiązanie finansowe dla firm: Revenue Based Financing (RBF)

Revenue Based Financing (RBF) to metoda inwestowania, która opiera się na modelu opłat licencyjnych. To sposób pozyskiwania kapitału poprzez zobowiązanie się do udziału w przyszłych dochodach w zamian za finansowanie. W przeciwieństwie do generowania odsetek w tradycyjnych formach finansowania dłużnego lub udziału w dochodach w przypadku finansowania kapitałowego, w RBF korzyścią dla klienta jest to, że spłata inwestycji odbywa się na podstawie dochodów generowanych przez firmę. W ten sposób klient nie musi martwić się o ponoszenie dodatkowych kosztów w postaci odsetek czy udziałów w dochodach.

W przeciwieństwie do innych form, w przypadku RBF brak stałych płatności. Jeśli w ustalonym terminie nie zostaną wygenerowane dochody, klient nie zobowiązuje się do żadnych płatności wobec inwestora, nie ponosząc przy tym żadnych kar. Jednakże, w przypadku osiągania większych dochodów, pożyczkobiorca ma możliwość szybszej spłaty zaliczki, a w razie potrzeby, ubiegania się o dodatkowe środki. Ważnym akcentem jest to, że RBF to forma inwestowania, która wspiera rozwój firmy poprzez aktywne uczestnictwo w jej sukcesie finansowym.

Przewagi RBF nad kredytami bankowymi i nad tradycyjnymi inwestycjami

Aby zrozumieć różnicę między Revenue Based Financing (RBF) a tradycyjnymi kredytami i inwestycjami, wystarczy spojrzeć na poniższą tabelę:

Przede wszystkim, w przeciwieństwie do kredytu, RBF nie wymaga płacenia odsetek. Zamiast tego płatności są obliczane jako określony procent przychodów firmy.

Dodatkową istotną zaletą jest to, że firma nie jest zobowiązana do udzielania inwestorom żadnych zabezpieczeń.
W przeciwieństwie do tradycyjnych inwestycji, gdzie przewidziano przekazywanie udziałów w firmie i miejsc w radzie dyrektorów inwestorom, Revenue Based Financing (RBF) tego nie wymaga, jednocześnie zachowując swoje aktywa i eliminując ryzyko.

Dodatkowo, proces aplikacji jest szybki w Revenue Based Financing, na różnicę od kredytu tradycyjnego i kapitału venture, gdzie proces może być czasochłonny. Ponadto, harmonogram spłaty w RBF jest elastyczny, w przeciwieństwie do kredytu tradycyjnego, gdzie płatności są stałe.

Przykład RBF w praktyce

Rozważmy przykład, aby zrozumieć, jak działa tego typu współpraca.

Ania prowadzi biuro podróży, które ma duży potencjał rozwoju. Chce zainwestować w kampanie marketingowe, które zwiększą sprzedaż, ale potrzebuje dodatkowych środków.

Tradycyjny kredyt bankowy jest dla niej niedostępny, a Ania nie chce rozwadniać kapitału firmy poprzez pozyskiwanie inwestorów. Z tego powodu decyduje się na finansowanie oparte na przychodach (RBF) i aplikuje o kwotę 100 000 zł w firmie OngoUK.

Już po 24 godzinach Ania otrzymuje pozytywną odpowiedź.

Szczegóły współpracy:
• Ania otrzymuje 100 000 zł w zamian za uiszczenie miesięcznej opłaty w wysokości 6% od przyszłych przychodów biura podróży oraz jednorazowej opłaty onboardingowej w wysokości 8%;
• Wysokość spłaty jest uzależniona od przychodów biura podróży. W przypadku niskich obrotów Ania płaci mniej, a gdy sprzedaż rośnie, rośnie również spłata;
• Maksymalna wysokość spłaty w danym miesiącu nie może przekroczyć 10% przychodów;
• Całkowita kwota do zwrotu wraz z opłatami to 114 000 zł.

Przykładowy harmonogram spłat:
• Styczeń: przychód 25 000 zł – spłata: 1 500 zł (6% z 25 000 zł).
• Luty: przychód 18 000 zł – spłata: 1 080 zł (6% z 18 000 zł).
• Marzec: przychód 32 000 zł – spłata: 1 920 zł (6% z 32 000 zł).

Finansowanie uzależnione od dochodu w CapitalKO

Czy poszukujesz alternatywy dla tradycyjnych metod finansowania firmy, które nie prowadzą do utraty udziałów? CapitalKO oferuje wyjątkowe rozwiązanie – inwestycje w zamian za udział w przyszłych dochodach, nie mając wpływu na strukturę własności firmy.

Korzyści uzyskać finansowanie dla Twojej firmy w CapitalKO

• Elastyczność płatności. Wpłacaj tylko stałą część swojego dochodu, co oznacza, że w miesiącach o niższych przychodach płacisz mniej. Dzięki temu Twój biznes ma stabilność finansową, niezależnie od zmienności dochodów;
• Zachowaj pełną kontrolę. Nie musisz obawiać się o utratę kontroli nad swoją firmą. Nasza inwestycja nie wiąże się z przeniesieniem praw własności, więc pozostajesz 100% właścicielem;
• Brak konieczności zabezpieczeń. Nie wymagamy żadnych zabezpieczeń, co oznacza, że nie musisz mieć nieruchomości, aby otrzymać finansowanie. To idealne rozwiązanie dla startupów i małych przedsiębiorstw bez aktywów do zastawienia;
• Przewidywalne koszty. Niezależnie od tego, jak długo zajmie odzyskanie inwestycji, wiesz, jaka będzie ostateczna kwota do spłaty, bez żadnych dodatkowych opłat.

Finansowanie na podstawie przychodów to doskonała opcja dla firm, które potrzebują środków na rozwój swojej działalności, a ich przychody mogą być zmiennymi od dnia do dnia, miesiąca do miesiąca oraz sezon do sezonu. To minimalne ryzyki dla początkujących przedsiębiorców, które dają możliwość rozwoju swojego biznesu.

CapitalKO inwestuje zarówno w małe, jak i duże przedsiębiorstwa, kontynuując wspieranie różnorodnych sektorów rynku. Firma wierzy, że poprzez tworzenie takich wygodnych i komfortowych warunków dla innowacji i wzrostu, pomagając przedsiębiorstwom osiągać swoje cele i rozwijać się w konkurencyjnym otoczeniu.

Podsumowanie

W podsumowaniu, Revenue Based Financing (RBF) otwiera nowe możliwości dla przedsiębiorstw, umożliwiając im dostęp do niezbędnych środków na rozwój, bez konieczności przekazywania praw własności, ścisłych terminów spłaty lub spłaty odsetek. CapitalKO wspiera i inwestuje w różnorodne przedsiębiorstwa, aby zaspokoić ich potrzeby rozwojowe. Wytrwała praca, elastyczność i staranne planowanie są kluczowymi elementami sukcesu w tym procesie. W końcowym rozrachunku sukces ekspansji biznesu zależy od zdolności zaspokojenia potrzeb rynku i dostarczenia wartości klientom. CapitalKO oferuje dostęp do inwestycji dla wzrostu i wspiera tych, którzy dążą do stabilnego rozwoju i zwiększenia sprzedaży, aby poszerzyć zakres działalności swojego biznesu już jutro.